VT-Totaal M&T

VT-Totaal vmbo

Vanaf schooljaar 2016/2017 moeten vo-scholen de examens afnemen volgens het nieuwe vmbo-examenprogramma. VT-Totaal is vanaf de invoering van het nieuwe examenprogramma, naast de beroepstaakgestuurde methode voor het mbo, ook verkrijgbaar als taakgestuurde methode voor het vmbo. De methode is volledig aangepast aan het nieuwe examenprogramma vmbo. Alle nieuwe onderdelen uit het nieuwe examenprogramma zullen worden toegevoegd.

Dit schooljaar (2014-2015) wordt er door een aantal scholen al gewerkt met de profieldelen. Ook wordt er landelijk een pilot uitgevoerd voor de nieuwe examenprogramma’s vmbo. In deze pilot zullen de pilotscholen, samen met uitgevers, de nieuwe leerstof ontwikkelen. In de pilot nemen ook een aantal VT-Totaal-scholen deel. Jan ten Napel van één van de pilot-scholen - het Vechtdalcollege te Hardenberg - is door Delta Press aangesteld om, samen met Hans Hoogbergen, de herziening van de methode VT-Totaal voor het vmbo vorm te geven: VT-Totaal Mobiliteit & Transport.

Momenteel zijn we bezig met de ontwikkeling van de keuzedelen. Volgend jaar zullen een aantal VT-Totaal-scholen daarmee aan de slag gaan.

Wat verandert er voor vmbo-scholen?

Vmbo Voertuigentechniek zal opgaan in een nieuw profiel: Mobiliteit en Transport. M&T is één van de vier profielen in de sector techniek. Het nieuwe examenprogramma lijkt, voor wat betreft de inhoud, veel op het oude examenprogramma. Het kent een aantal nieuwe (verplichte) toevoegingen, waaronder Transport. Om scholen te helpen met de invoering van het nieuwe examenprogramma verzorgt Delta Press een informatiebijeenkomst: Nieuwe ontwikkelingen vmbo.

Informatie over deze informatiebijeenkomst vindt u hier. U kunt zich daar tevens inschrijven.

 

Starten met de nieuwe vmbo-methode VT-Totaal M&T

Wanneer u van plan bent te starten met onze nieuwe methode, of wanneer u geinteresseerd bent, neemt u dan contact op met ons via het contactformulier. We nemen dan z.s.m. contact met u op voor een bezoek.

 

Hoe begint u voorbereid met de nieuwe vmbo-methode van VT-Totaal?

Scholen die komend schooljaar willen starten met het nieuwe VT-Totaal krijgen een gratis implementatietraining aangeboden. Informatie over deze implementatietraining vindt u hier. U kunt zich daar tevens inschrijven.


Bestellen

U kunt de nieuwe methode bestellen bij Delta Press. Hier vindt u de titels en pakketten.