MBO 2-3

katern_veerpoot_vervangen

Op dit moment is het materiaal voor vmbo, entreetrajecten, niveau 2 en niveau 3 van VT-Totaal geheel klaar.

Het niveau van VT-Totaal strookt met het niveau van de deelnemers en doet recht aan het beeld dat er momenteel heerst over de n3-opleidingen.

Voor entreetrajecten en mbo niveau 2 zijn er verschillende pakketten te koop. Bij de aanschaf van de pakketten heeft u de beschikking over al het materiaal dat nodig is om de competenties en eindtermen van het kwalificatiedossier af te dekken. De methode VT-Totaal kent een volledige integratie met de e-learning van Electude.

Het nieuwe materiaal van VT-Totaal voor niveau 3 bestaat uit een sturingsmiddel dat het gehele curriculum bevat: het werkboek VT-Totaal Beroepstaken 3 (ISBN: 9789066744295).  Het gebruikte bronmateriaal (MK Autotechniek) is herzien om hier op aan te sluiten.

Hier vindt u de complete lijst met titels en pakketten.